Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Václav Havel Human Rights Prize

11 oktober, 2017

Murat Ardalan har avsatts och sitter fängslad sedan 2016 för sin kamp för ett oberoende rättsväsende i Turkiet.

http://website-pace.net/web/apce/vaclav-havel-human-rights-prize