Sveriges Domarförbund använder cookies för att styra vad som syns på sidan. Ingen personlig information sparas.

Logotyp

Förbundets styrelse 2017-2018

 

Ordinarie ledamöter: 

Märit Bergendahl, administrativ direktör (ordförande)

Johan Sanner, chefsrådman (vice ordförande)

Anna Flodin, rådman (sekreterare)

Erik Noltorp, rådman (kassör)

Mona Aldestam, kammarrättsråd

Thomas Bull, justitieråd

Agneta Bäcklund, justitieråd

Jennifer Moore Peterson, rådman

Cecilia Nermark Torgils, justitiesekreterare

Robert Schött, lagman

Carin Westerlund, rådman 

Suppleanter:

Anders Alenskär, chefsrådman

Sandra Moradi, tf hyresråd

Elin Carbell Brunner, rådman

Johan Nordgren, rådman

Mats Sjösten, lagman

Martin Sunnqvist, rådman

Marit Åkerblom, rådman